Nevjížděj do dráhy lodím a dodržuj od nich bezpečnou vzdálenost!

Dbej na bezpečnost plavců a chovej se k nim ohleduplně tak, abys neomezoval jejich pohyb!

Používej plovací vestu!

Dbej na provoz na vodní hladině a chovej se ohleduplně a předvídatelně!

Dbej na provoz na vodní hladině a chovej se ohleduplně a předvídatelně!

Své děti mějte vždy pod dozorem!

Vždy dbej na povětrnostní podmínky a nepřeceňuj svoje síly!

Respektuj výstražné cedule a dbej pokynů SUP instruktorů a vodní záchranné služby!

Při manévrování u břehu si klekni, aby ses nezranil pádem a nepoškodil plovák!

V případě potřeby ihned poskytni první pomoc nebo volej 155 nebo 112.

Pádlo není rýč ani meč. Slouží pouze pro pádlování!

Nevyhazuj odpadky do vody ani jinak neznečišťuj své okolí!