Nyní máme v nabídce k zapůjčení megapaddleboard pro 8 osob- super zážitek na Slezské Hartě/přímo co je na videoklipu,ale bez personálu😁/.

Zažijte krásu Harty na PADDLEBOARDECH KIBOKO

Půjčujeme paddleboardy českého výrobce  KIBOKO /kibokoboards.cz/  pro jednotlivce i  skupiny, pro všechny  věkové a váhové kategorie.

12 pravidel chování na vodě

Nevjížděj do dráhy lodím a dodržuj od nich bezpečnou vzdálenost!

Dbej na bezpečnost plavců a chovej se k nim ohleduplně tak, abys neomezoval jejich pohyb!

Používej plovací vestu!

Dbej na provoz na vodní hladině a chovej se ohleduplně a předvídatelně!

Dbej na provoz na vodní hladině a chovej se ohleduplně a předvídatelně!

Své děti mějte vždy pod dozorem!

Vždy dbej na povětrnostní podmínky a nepřeceňuj svoje síly!

Respektuj výstražné cedule a dbej pokynů SUP instruktorů a vodní záchranné služby!

Při manévrování u břehu si klekni, aby ses nezranil pádem a nepoškodil plovák!

V případě potřeby ihned poskytni první pomoc nebo volej 155 nebo 112.

Pádlo není rýč ani meč. Slouží pouze pro pádlování!

Nevyhazuj odpadky do vody ani jinak neznečišťuj své okolí!

SLEZSKA HARTA – pláž  MEZINA /cesta na Karlovec/

Kontakt

Tel.: 774 77 67 67

HartaSilesia@centrum.cz

GPS: 49°56’02.4″N 17°30’03.4″E